fbpx

Înapoi pe site

De 25 de ani producem ambalaje de carton la cele mai înalte standarde!

Termene și condiții

Aceste termene și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document („Termenele”), vă indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de site-ul www.crescento.ro (denumit în continuare și „Platforma”), administrat de SC CRESCENTO PACKAGING SRL („Termene” sau „Prestatorul”), cu sediul în Strada Basarabia 2C, Bratuleni, Parcul Industrial Miroslava, Iasi, 707307, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J22/2099/2015, CUI RO35258100, telefon +40 747 140 670.

Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul lui și obligațiile ce vă revin înainte de a utiliza acest site oferit de www.crescento.ro.

  1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.crescento.ro, Utilizatorul este de acord să respecte și să fie supus termenilor și condițiilor prezentului Contract. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu acești termeni, este rugat să nu utilizeze site-ul.

  1. Drepturile de Proprietate Intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și materialelor disponibile pe site-ul www.crescento.ro, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, logo-uri, sunt deținute de Crescento Packaging sau de alte părți care au acordat drepturi de utilizare Crescento Packaging.

  1. Utilizarea Site-ului

Utilizatorul este autorizat să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri personale și non-comerciale. Este interzisă modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea sau exploatarea în orice mod a conținutului site-ului în absența acordului scris prealabil al Crescento Packaging.

  1. Confidențialitatea Informațiilor

Utilizatorii sunt responsabili pentru protejarea informațiilor lor de autentificare și pentru utilizarea în condiții de securitate a contului lor pe site-ul www.crescento.ro. Crescento Packaging nu este responsabilă pentru orice acces neautorizat la conturile Utilizatorilor.

  1. Limitări și Exonerări de Răspundere

Crescento Packaging nu își asumă responsabilitatea pentru orice prejudiciu sau daune rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului www.crescento.ro. Site-ul este furnizat „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, fără nicio garanție, explicită sau implicită.

  1. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Crescento Packaging își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina orice parte a acestor Termeni și Condiții la discreția sa. Utilizatorul este responsabil să verifice periodic acești termeni pentru a fi la curent cu orice modificare.

  1. Legislație și Jurisdicție Aplicabile

Prezentul Contract este guvernat de legile României. Orice dispută sau litigiu rezultat din sau în legătură cu prezentul Contract va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

Prin utilizarea site-ului www.crescento.ro, Utilizatorul confirmă că a citit, înțeles și acceptat toate prevederile acestui Contract.